Id. 1/2 - Rodinný dům "Baťův půldomek" v k.ú. a obci Zlín


 • Jednací číslo: 182 EX 6577/15
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 940 000,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):
Podíl id. 1/2

 • pozemek parcela č. St. 2899/2 o výměře 39  m2, zastavěná plocha a nádvoří, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně;
  • součástí je stavba: Zlín, č.p. 6472, rod.dům
  • stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2899/2

vše v katastrálním území Zlín, obec Zlín, okres Zlín,
zapsáno na LV č. 6458 pro Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Příslušenství nemovitých věcí představuje:
Podíl id. 1/2

 • dva přístřešky
 • venkovní úpravy
Zpět na výpis dražeb