Podíl id. 1/2 pozemky v Českých Velenicích, okr. Jindřichův Hradec


  • Jednací číslo: 182 EX 6517/15
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
  • Stav dražby: Nevydraženo v 1. kole
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 233 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 75 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 155 333,00 Kč
  • Datum dražby: 21. 3. 2019 10:00

Popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1793 - zahrada a pozemku p.č. 1803 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. České Velenice, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města České Velenice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 2041/1 - ostatní plocha a p.č. 2056 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice. Dle informací ČSÚ ve městě České Velenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města České Velenice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách rozvojového a transformačního území: „Plochy bydlení - BR - bydlení v rodinných domech.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 
Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- vrata dřevěná

Zpět na výpis dražeb