Podíl id. 1/4 pozemky - orná půda v k.ú. Křenovice , okr. Písek


  • Jednací číslo: 182 EX 10891/14
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 33 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 10 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 22 000,00 Kč
  • Datum dražby: 30. 5. 2019 10:00

Popis dražby

ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4788 - orná půda a pozemku p.č. 4791 - orná půda, vše v k.ú. Křenovice, obec Křenovice, okres Písek

Nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 4788 - orná půda a pozemku p.č. 4791 - orná půda, vše v k.ú. Křenovice, obec Křenovice, okres Písek, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří funkční celek. Pozemek p.č. 4788 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci a pozemek p.č. 4791 je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů

Fotografie

K dražbě nejsou přiřazené žádné fotografie.
Zpět na výpis dražeb