Podíl id. 1/2 pozemky - trvalý travní porost, k.ú. Svojkovice, okres Rokycany


  • Jednací číslo: 182 EX 109/17
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Řádková
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 270 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 90 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 180 000,00 Kč
  • Datum dražby: 5. 9. 2019 10:00

Popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 603/42 - trvalý travní porost (433 m2) a pozemku p.č. 603/43 - trvalý travní porost (435 m2), vše v k.ú. Svojkovice, obec Svojkovice, okres Rokycany, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Svojkovice. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 603/10 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Svojkovice, č.p. 21, 338 22 Svojkovice a p.č. 603/59 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce nezajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Svojkovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Svojkovice jsou pozemky zahrnuty v plochách změn jako: „Plochy bydlení“. Informace získány z WWW stránek města Rokycany. Při místním šetření bylo zjištěno, že se na pozemku p.č. 603/42 nachází okrasné stromoví.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 603/42 je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou. Dále je na pozemku p.č. 603/42 situována přízemní, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

 

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou

- lokalita vhodná k bydlení

- možnost napojení na kompletní IS

- dle platného ÚP obce jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „Plochy bydlení“

 

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- přístup k objektu je po nezpevněných pozemcích jiného vlastníka (právně není zajištěn přístup)

- neúplná občanská vybavenost obce

 

Dle aktuální nabídky realitních kanceláří získané prostřednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době srovnatelná (již upravená vlivem polohy) hodnota oceňovaných pozemků pohybuje v rozmezí od 635,- do 870,- Kč/m2. S ohledem na situování a současný stav na trhu s nemovitostmi odhadujeme porovnávací hodnotu oceňovaných pozemků jako průměr hodnot adjustovaných porovnatelných vzorků, a to ve výši 775,- Kč/m2.

Zpět na výpis dražeb