Rodinný dům a zahrada, k.ú. a obec Zlín


  • Jednací číslo: 182 EX 303/19
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Řádková
  • Stav dražby: Odročeno
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 2 550 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 500 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 1 700 000,00 Kč
  • Datum dražby: 14. 11. 2019 10:00

Popis dražby

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Zlín, v řadové zástavbě jako pravá část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese Pod Rozhlednou 6051, 760 01 Zlín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 974/2 - ostatní plocha, p.č. 980/69 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 980/219 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla z části vyměněna okna za nová plastová a byla provedena modernizace sociálního zázemí. Dále byla vyměněna nová střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:
- dopravní dostupnost města je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou a MHD
- lokalita vhodná k bydlení
- kompletní občanská vybavenost města
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:
- omezené parkovací možnosti v místě
- údržba a stavebně technický stav na mírně horší úrovni

Zpět na výpis dražeb