Garáž, obec Ostrava, k.ú. Hrušov, okres Ostrava-město


  • Jednací číslo: 182 EX 2424/14-147
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 25 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 10 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 16 667,00 Kč
  • Datum dražby: 12. 3. 2020 10:30

Popis dražby

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Objekt je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1262/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 1246/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce nezajištěn). Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

 

Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění.

 

Kladné stránky předmětu ocenění:

- možnost napojení na kompletní IS

- kompletní občanská vybavenost města

Záporné stránky předmětu ocenění:

- údržba a stavebně technický stav na horší úrovni

- nebyla umožněna kompletní prohlídka oceňovaných nemovitostí

Zpět na výpis dražeb