Pozemky v k.ú. Kralovice, okr. Plzeň - sever DRAŽBA ODROČENA NOVÝ TERMÍN


  • Jednací číslo: 182 EX 2353/13-133
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 268 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 130 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 178 700,00 Kč
  • Datum dražby: 24. 9. 2020 10:00

Popis dražby

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající se z pozemku p.č. 611 – vodní plocha, pozemku p.č. 724/28 – orná půda, pozemku p.č. 1253 – orná půda, pozemku p.č. 1317 – orná půda, pozemku p.č. 1318 – orná půda, pozemku p.č. 1355 – orná půda, pozemku p.č. 2077/222 – orná půda, pozemku p.č. 2077/223 – orná půda, pozemku p.č. 2077/226 – orná půda, pozemku p.č. 2335 – orná půda, pozemku p.č. 3553/24 – orná půda, pozemku p.č. 3621/6 – vodní plocha, pozemku p.č. 4119/57 – orná půda, pozemku p.č. 5431/176 – orná půda, pozemku p.č. 5529/8 – vodní plocha, pozemku p.č. 5529/9 – vodní plocha, pozemku p.č. 5529/11 – vodní plocha a pozemku p.č. 5675/10 – vodní plocha, vše v k.ú. Kralovice u Rakovníka, obec Kralovice, okres Plzeň- sever.

Pozemek p.č. 611 je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, jedná se o část rybníku.

Pozemek p.č. 724/28 je situovaný v odlehlé části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1253 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1317 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/27 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1318 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1355 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 2077/222, p.č. 2077/223 a p.č. 2077/226 jsou situovány jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 2335 je situovaný v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 5777/16 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká republika a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 3553/24 je situovaný severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je na okraji rybníka.

Pozemek p.č. 3621/6 je situovaný v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, jedná se o část rybníku.

Pozemky p.č. 4119/57 a p.č. 6575/10 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 5431/176 je situován v okrajové zastavné části obce Kralovice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, stěrkové komunikaci, na pozemku p.č. 5431/135 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice. Dle informací ČSÚ v obci Kralovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města, obce Kralovice je pozemek vedený v plochách změn jako: „Bl.1 – Bydlení individuální – RD městského a příměstského charakteru“ a „PP – veřejná prostranství a parky“.

Pozemky p.č. 5529/8 a p.č. 5529/9 a 5529/11 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí koryta vodního toku.

Fotografie

K dražbě nejsou přiřazené žádné fotografie.
Zpět na výpis dražeb