Rodinný dům ve obci Bohuslávky, okr. Přerov - zrušena uhrazeno


  • Jednací číslo: 182 EX 651/19-166
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Zrušeno
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 160 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 350 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 773 333,00 Kč
  • Datum dražby: 11. 2. 2021 10:00

Popis dražby

Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou a valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Bohuslávky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1061/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bohuslávky, č. p. 114, 751 31 Bohuslávky. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení. Dle informací ČSÚ v obci Bohuslávky je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Zpět na výpis dražeb