Vinice ve Velkých Pavlovicích


  • Jednací číslo: 182 EX 304/19
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Připravovaná
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 174 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 55 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 116 000,00 Kč
  • Datum dražby:

Popis dražby

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 5939 -vinice a pozemku p.č. 5987 -vinice, vše v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6283 -ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích se nachází vinice, stáří odhadnuto odborným odhadem 15 roků, včetně opěrné konstrukce, a to betonových sloupků a vodících drátů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. 

Zpět na výpis dražeb