Dražba obchodního podílu


  • Jednací číslo: 182 EX 322/20
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 29 187 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 5 500 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 9 729 000,00 Kč
  • Datum dražby: 9. 12. 2020 11:00

Popis dražby

Obchodní podíl povinného, který představuje 26% (slovy: dvacet šest procent) ve společnosti
JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČ: 42339723, se sídlem Nad Ovčírnou IV 3685, PSČ: 760 01, Zlín ,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 2354.
Obchodní podíl se draží samostatně.

Dražený obchodní podíl povinného je omezeně převoditelný. K jeho převodu na jiného
společníka obchodní společnosti JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČ: 42339723, se sídlem Nad
Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v
oddílu C, vložka 2354, nebo na třetí osobu, je potřeba podle společenské smlouvy souhlasu valné
hromady.
Je-li obchodní podíl omezeně převoditelný, může být dle 320ab odst. 5 o.s.ř. příklep udělen jen tomu,
kdo splňuje požadavky stanovené zákonem nebo společenskou smlouvou pro nabytí podílu.

Fotografie

K dražbě nejsou přiřazené žádné fotografie.
Zpět na výpis dražeb