Dům s pozemky v Bořeticích u Hustopečí


  • Jednací číslo: 182 EX 5496/15
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 440 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 350 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 960 000,00 Kč
  • Datum dražby:

Popis dražby

- pozemek parc. č. St. 876/1 o výměře 101 m2, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemkou stojí stavba Bořetice č.p. 426, bydlení
- pozemek parc. č. 2/2 o výměře 237 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
- budova č.p. 426, Bořetice, způsob využití bydlení, na parcele č. St. 876/1, St. 876/2 LV: 10001, St. 876/3 LV: 10001

Příslušenství nemovitých věcí představuje:
Příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
- za rodinným domem, na pozemku p.č. 2/2, je situována zděná vedlejší stavba se sedlovou
střechou krytou taškou pálenou (tento je z části situován na pozemku p.č. 2584/1 - ostatní
plocha, který je ve vlastnictví obce Bořetice).
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích
- kovová vrátka
- přípojky IS

Pozemky pod stavbou p.č. St. 876/2 a p.č. 876/3 jsou ve vlastnictví obce Bořetice a nejsou předmětem dražby.

 
Zpět na výpis dražeb