Čtvrtina domu ve Vrbně pod Pradědem (Mnichov pod Pradědem)


  • Jednací číslo: 182 EX 325/21
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 350 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 130 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 233 333,00 Kč
  • Datum dražby: 1. 7. 2022 09:30

Popis dražby

podíl id. 1/4, a to:

- pozemku parcela č. 648 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území
součástí pozemku je stavba: Mnichov, č.p. 249 rod. dům (id. 1/4)
stavba stojí na pozemku p.č. 648
- pozemku parcela č. 649 o výměře 247 m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál na LV: 176.

Zpět na výpis dražeb