Polovina bytu ve Zlíně


  • Jednací číslo: 182 EX 133/21
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Nařízená
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 515 000,00 Kč
  • Dražební jistota:
  • Nejnižší podání: 1 010 000,00 Kč
  • Datum dražby: 23. 3. 2023 10:00

Popis dražby

podíl id. ½:
- č. jednotky 4769/261, způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z., podíl na společných částech domu a
pozemku 73/3056, vymezeno v: Budova Zlín, č.p. 4769, 4770, byt dům, LV 7913 na parcele St. 6969, LV
7913, parcela St. 6968, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín na LV: 25893;
spolu s podílem id. 73/6112
- pozemku parcela č. St. 6968 o výměře 504 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba:
část obce Zlín, č.p. 4769, 4770, byt . dům),
- budově, část obce Zlín, č.p. 4769, 4770, byt. dům na parcele St. 6968
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín na LV: 7913.

Zpět na výpis dražeb