orná půda - Rosice u Brna, podíl id. 2/3


  • Jednací číslo: 182 EX 149/22
  • Vyřizuje: Mgr. Jana Kalistová
  • Stav dražby: Připravovaná
  • Typ dražby: Elektronická
  • Cena: 1 213 000,00 Kč
  • Dražební jistota: 250 000,00 Kč
  • Nejnižší podání: 808 667,00 Kč
  • Datum dražby:

Popis dražby

ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 5492 - orná půda, pozemku p.č. 5515 - orná půda a pozemku p.č. 5626 – orná půda, vše v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, okres Brno-venkov.

Pozemky p.č. 5492 a p.č. 5515 se nachází v severozápadní části katastrálního území, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5495 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 5626 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6023 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- nebyly zjištěny

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely

Zpět na výpis dražeb