Id. 1/2 budovy č.p. 284 - obč. vyb. + zahrada, obec a k.ú. Kamenický Šenov, okres Česká Lípa


 • Jednací číslo: 182 EX 2255/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Nařízená
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 970 000,00 Kč
 • Dražební jistota: 200 000,00 Kč
 • Nejnižší podání: 485 000,00 Kč
 • Datum dražby: 21. 2. 2019 10:00

Popis dražby

I.

Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):
Podíl id. ½:

 • pozemek parcela č. St. 867 o výměře 9444  m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území;
  • součástí je stavba: Kamenický Šenov, čp. 284, obč. vyb
  • stavba stojí na pozemku p.č.: St. 867
 • pozemek parcela č. 2013/4  o výměře 1854  m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
 • pozemek parcela č. 2100/3  o výměře 1940  m2, zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,

vše v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, okres Česká Lípa,
zapsáno na LV č. 1508 pro Katastrální úřad pro Liberecký  kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Příslušenství nemovitých věcí představuje:
spoluvlastnický podíl id. 1/2
Příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Za oceňovaným objektem se nachází přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- zpevněné plochy (asfaltové)
- venkovní schody (betonové)
- vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva
- zpevněné plochy (betonová dlažba)
- venkovní schody (kamenné)
- studna
- udírna
- skleník
- přípojky IS

Zpět na výpis dražeb