Lesní pozemky v k.ú. a obci Břevnice, okres Havlíčkův Brod


 • Jednací číslo: 182 EX 1387/16
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 59 100,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. 272/5 o výměře 615 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • pozemek parcela č. 272/6 o výměře 511 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr parcela č. 272/1 o výměře 563 m2
 • pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr parcela č. 272/3 o výměře 2302 m2

vše v katastrálním území Břevnice, obec Břevnice, okres Havlíčkův Brod,
zapsáno na LV č. 58 pro Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Není známo příslušenství nemovitých věcí uvedených ve výroku I.

Fotografie

K dražbě nejsou přiřazené žádné fotografie.
Zpět na výpis dražeb