Garáž, obec Ostrava, k.ú. Nová Ves u Ostravy, okres Ostrava-město


 • Jednací číslo: 182 EX 4310/14
 • Vyřizuje: Mgr. Jana Čábelková
 • Stav dražby: Připravovaná
 • Typ dražby: Elektronická
 • Cena: 80 000,00 Kč
 • Dražební jistota:
 • Nejnižší podání:
 • Datum dražby:

Popis dražby

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):

 • pozemek parcela č. St. 297/1 o výměře 26  m2, zastavěná plocha a nádvoří;
  • součástí je stavba: bez čp/če, garáž,
  • stavba stojí na pozemku p.č.: St. 297/1

vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město,
zapsáno na LV č. 1173 pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava

II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
Příslušenství nemovitých věcí představuje:
příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- přípojky IS

Fotografie

Soubory

Zpět na výpis dražeb